Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
&
Psikiyatri Hemşireleri Derneği

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ÇEKİRDEK EĞİTİMİ PROGRAMI VI
ve UYGULAMA STANDARTLARI ÇALIŞTAYI

11 – 12 Ocak 2018

 Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Etlik Doğu Kampüsü Milli İrade Binası Konferans Salonu

Adres: Ayvalı Mahallesi, Gazze Caddesi No: 7
Etlik-Keçiören/ANKARA

ÇALIŞTAY PROGRAMI

10.00 – 10.15
Açılış Konuşmaları

10.15 – 12.15
KONFERANS
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nesrin Aştı

10.15 – 10.45
Psikiyatri Hemşireliği Klinik Eğitimi
Doç. Dr. Meral Kelleci

10.45 – 11.15
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon Yönteminin Kullanımı
Prof. Dr. Sevim Buzlu

11.15 – 11.30
Çay/Kahve Arası

11.30 – 12.00
Psikiyatri Hemşireliği Klinik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. Leyla Küçük

12.00 – 12.15
Tartışma

12.15 – 14.00
Öğle Yemeği

14.00 – 17.00
Psikiyatri Hemşireliği Çekirdek Eğitimi Programı V. Çalıştayı Doğrultusunda Hazırlanan Raporların Sunumu
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Selma Doğan
Prof.Dr. Kadriye Buldukoğlu

14.00 – 15.30
Yüksek Lisans Çekirdek Eğitimi Programı Komisyon Raporunun Sunumu
Prof.Dr. Fatma Öz
Tartışma (Tüm Grup)

15.30 – 15.45
Çay/Kahve Arası

15.45 – 17.00
Doktora Çekirdek Eğitimi Programı Komisyon Raporunun Sunumu Prof.Dr. Besti Üstün
Tartışma (Tüm Grup)

09.30 – 10.00
Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Alanları Kapsamı ve Standartları
Konuşmacı: Doç. Dr. Nurhan Eren
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Olcay Çam

10.00 – 12.00
Grup Çalışmaları

12.00 – 13.00
Öğle Yemeği

13.00 – 14.30
Grup Çalışma Raporlarının Sunumu

14.30 – 15.30
Tartışma (Tüm Grup)

15.30 – 16.30
Genel Değerlendirme ve Sonuçların Tartışılması
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fahriye Oflaz

KATILIM

Çalıştaya katılım ücretsizdir. 150 kişi ile sınırlıdır. Katılım için 8 Ocak 2017’ye kadar aşağıdaki formu doldurunuz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BCteEJpuLSmOJrLxixFaXqeJCwAi274LxX-kcQeGq73-Kw/viewform?c=0&w=1

Katılım ile  ilgili sekreteryadan detaylı bilgi alabilirsiniz.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Selami AKKUŞ
AYBÜ SBF Dekanı
Yrd. Doç.Dr. Birgül ÖZKAN
AYBÜ SBF Hemşirelik Bölüm Başkan V.

 

Öğr. Gör. Candan TERZİOĞLU
AYBÜ SBF Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD

Arş. Gör. Reyhan ESKİYURT
AYBÜ SBF Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD

Arş.Gör. Fatma ATKAN
AYBÜ SBF Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD

Hemşire Arzu AYDOĞAN
AYBÜ SBE Hemşirelik Doktora Öğrencisi

Hemşire Nazan TURAN
AYBÜ SBE Hemşirelik Doktora Öğrencisi

Hemşire Aybüke ÖZOĞUL
AYBÜ SBE Hemşirelik Doktora Öğrencisi

Hemşire Günseli TEKE
AYBÜ SBE Hemşirelik Doktora Öğrencisi

Hemşire Kamile ÖNER
AYBÜ SBE Hemşirelik Doktora Öğrencisi

SEKRETERYA

Öğr.Gör. Candan Terzioğlu
candancandan2012@gmail.com
Öğr. Gör. Özge Sükut
ozgesukut@gmail.com

ULAŞIM