+90 539 917 17 60 info@phdernegi.org

Yönetim Kurulu

2015-2017 Yönetim Kurulu

Başkan Fahriye Oflaz (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu)
Başkan Yard. Sevil Yılmaz (İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Sekreter Selda Aydın (Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Sekreter Yrd. Gülhan Kayır (Özel Şehr-i Efsane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Bursa)
Sayman Nareg Doğan
Sayman Yrd. Nesibe Kaçmaz Kalyoncu (İÜ İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Özge Sükut (İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Üye Fatma Sumeli (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Nur Elçin Boyacıoğlu (İÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)
PHD