Bölge Sorumlularımız

Bölge RSH hastanelerinde görev yapan dernek üyeleri ve üniversitelerde çalışan öğretim elemanları arasından gönülülük esasıyla ya da yönetim kurulunun daveti ile seçilirler. Sorumlu oldukları bölge ve hastanede psikiyatri hemşireleri derneğinin temsilciliğini yapmak, üye kayıtlarını ve aktif rol almalarını teşvik etmek görevlerini yürütürler.

Alanla ilgili eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışırlar. Temsilcilik değişiklikleri genel kurul toplantılarında yapılır.

Bölge ve hastane ile ilgili faaliyetler, sorun alanları ve önerileri içeren raporlarını her yıl Ekim ayı ilk haftasında yönetim kuruluna rapor ederler.

Marmara Bölgesi: Anadolu (Erenköy RSHH) ve Avrupa temsilciliği (Bakırköy RSHH)

Bölge Sorumlusu:
İletişim:

Ege Bölgesi: Manisa RSHH ve Ege Üniversitesi/Dokuz Eylül/Aydın Üniversitesi

Bölge Sorumlusu: Ayça Gürkan
İletişim: ayca.gurkan@gmail.com

İç Anadolu Bölgesi: Bolu RSHH, Konya Eğt. ve Arş. Hast. ve Ankara Üniversitesi/Gazi Üniversitesi

Bölge Sorumlusu: Doç.Dr. Nermin Gürhan
İletişim: nermingurhan@gmail.com

Akdeniz Bölgesi: Adana RSHH ve Mersin Üniversitesi/ Akdeniz Üniversitesi

Bölge Sorumlusu: İlkay Keser
İletişim: ikeser@akdeniz.edu.tr

Karadeniz Bölgesi: Samsun RSHH/Trabzon Ataköy RSHH ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bölge Sorumlusu:
İletişim:

Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Elazığ RSHH ve Dicle Üniversitesi

Bölge Sorumlusu:
İletişim:

Doğu Anadolu Bölgesi: Tokat RSHH/ ve Cumhuriyet Üniversitesi

Bölge Sorumlusu:
İletişim: