Geçmiş Yönetim Kurulları

Geçici Yönetim Kurulu

Başkan Çaylan Pektekin
Başkan Yard. Nesrin Aştı
Sekreter Nurhan Eren
Sayman Aynur Sever
Sayman Yard. Nazmiye Kaçmaz
Üye Sevim Buzlu
Üye Yasemin Kutlu
Üye Mine Turgay
Üye Sibel Coşkun

2001-2003 Yönetim Kurulu

Başkan Nesrin Aştı (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Başkan Yard. Sevim Buzlu (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Sekreter Mine Turgay (Özel Bir Psikiyatri, Psikoterapi Merkezi)
Muhasip Nazmiye Kaçmaz (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sayman Leman Kutlu (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Hemşirelik Hizm. Müdürlüğü)
Üye Yasemin Kutlu (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Üye Nurhan Eren (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Filiz Er (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Sibel Coşkun (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)

2003-2005 Yönetim Kurulu

Başkan Sevim Buzlu (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Başkan Yard. Yasemin Kutlu (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Sekreter Mine Turgay (Özel Bir Psikiyatri, Psikoterapi Merkezi)
Muhasip Nazmiye Kaçmaz (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sayman Leman Kutlu (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Hemşirelik Hizm. Müdürlüğü)
Üye Nesrin Aştı (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Üye Nurhan Eren (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Gül Ünsal (MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı)
Üye Sibel Coşkun (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)

2005-2007 Yönetim Kurulu

Başkan Nurhan Eren (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Başkan Yard. Nazmiye Kaçmaz (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sekreter Gül Ünsal (MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı)
Muhasip Nazmiye Kaçmaz (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sayman Hülya Bilgin (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Sayman Yard. Nihal Bostancı (İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Üye Münevver Akın (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Üye Perihan Güner (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu)

2007-2009 Yönetim Kurulu

Başkan Nurhan Eren (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Başkan Yard. Nazmiye Kocaman (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sekreter Hacer Atik (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Muhasip Nazmiye Kaçmaz (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Sayman Münevver Akın (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Sayman Yard. Seniye Ünlü (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Üye Gül Ünsal (MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı)
Üye Emel Çavuş Şimşek (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Hemşirelik Psikiyatri Anabilim Dalı)

2009-2011 Yönetim Kurulu

Başkan Yasemin Kutlu (İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Başkan Yard. Semra Karaca (MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
Sekreter Hacer Atik (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Muhasip Serhat Saygılı (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi )
Sayman Fatma Tokur (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)
Sayman Yard. Kinyas Tekin (İÜ İstanbul TıpFakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Arzu Aydoğdu (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)
Üye Nevin Onan (MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
Üye Emel Çavuş Şimşek (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Hemşirelik Psikiyatri Anabilim Dalı)

2011-2013 Yönetim Kurulu

Başkan Yasemin Kutlu ( İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi )
Başkan Yard. Semra Karaca ( M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü )
Sekreter Hacer Atik( Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi )
Muhasip Zeynep Koç ( Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Hastanesi )
Sayman Arzu Aydoğdu ( İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Sayman Yard. Hatice Kırtaş (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Üye Hülya Bilgin (İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi )
Üye Nevin Onan ( M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü )
Üye Neslihan Keser Özcan ( İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü )

2013-2015 Yönetim Kurulu

Başkan Fahriye Oflaz ( Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu )
Başkan Yard. Sevil Yılmaz ( İÜ. FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi )
Sekreter Gülhan Kayır( NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi )
Sekreter Yrd. Selda Aydın ( Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi )
Sayman Nesibe Kaçmaz ( İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Sayman Selma Kaçar ( İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Üye Dilek Özdemir ( NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi )
Üye Gül Dikeç ( Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu )
Üye Özlem Yalçın ( İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )

2015-2017 Yönetim Kurulu

Başkan Fahriye Oflaz ( Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu )
Başkan Yard. Sevil Yılmaz ( İÜ. FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi )
Sekreter Selda Aydın ( Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi )
Sekreter Yrd. Gülhan Kayır( NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi )
Sayman Nareg Doğan ( İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Sayman Yrd. Nesibe Kaçmaz Kalyoncu ( İÜ İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Üye Özge Sükut ( İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi )
Üye Fatma Sumeli ( İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı )
Üye Nur Elçin Boyacıoğlu ( İÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi )