Komisyonlar

Komisyonlar; bir grup lideri, bir dernek koordinatörü ve o alanda gönüllü çalışma yapacak dernek üyelerinden oluşmaktadır. Komisyonlar hazırlayacakları çalışma raporlarını her yıl Ekim ayı ilk haftası yönetim kuruluna gönderirler. 

Hastaneler ve Klinik Bakım Geliştirme Komisyonu

Hastane ve klinik hizmetlerde hemşirelik bakım kalitesini araştırmak ve bakım kalitesini yükseltici öneri ve tavsiye kararları hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak

Koordinatör: Selda Aydın
İletişim: selda.aydin83@hotmail.com

Toplumsal Hizmetler ve STK lar ile İşbirliği Komisyonu

Toplumda psikiyatri hemşireleri olarak verilebilecek hizmetleri araştırmak programlar hazırlamak ve uygulamak Diğer STK lar, hasta dernekleri ve meslek örgütleri ile ilişkileri geliştirmek
Koordinatör: Nareg Doğan
İletişim: bagnareg@hotmail.com

Tanıtım ve Medya Komisyonu

Sosyal medya ve diğer yayınları takip etmek, savunuculuk rollerini yerine getirmede derneğe bunlara ilişkin rehberlik etmek
Dernek faaliyetlerinin ve derneğin tanıtımı amaçlı programlar ve aktiviteler gerçekleştirmek

Koordinatör: Fatma Sumeli
İletişim: heval_5_@hotmail.com

Psikiyatri Hemşireliği Eğitim ve Araştırma Komisyonu

Psikiyatri hemşireliği eğitim ve araştırmalarını geliştirmek için araştırmalar yapmak, öneriler sunmak
Derneğe eğitim ihtiyaçları konusunda rehberlik etmek, eğitim faaliyetleri planlamak ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde bu faaliyetleri düzenlemek
Alanda ihtiyaç duyulan eğitimleri organize etmek
Koordinatör: Sevil Yılmaz
İletişim: sevilyilmaz72@yahoo.com

Psikolojik Travmalara Hazırlık ve Müdahale Komisyonu

Travmatik durumlar için hazır olmayı sağlayacak eğitim ve uygulamaları planlamak ve organize etmek.
Travma müdahale grubu oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak
Koordinatör: Fahriye Oflaz
İletişim: foflaz@ku.edu.tr

Politika Geliştirme Komisyonu

Politik alanda ihtiyaç olan psikiyatri hemşireliği bakış açısının yansıtılabileceği alanları incelemek, sağlıkla ilgili çıkan yasa ve yönetmelikleri takip etmek, sağlık hukuku aktivitelerini takip ederek mesleki alanda duyurulmasını sağlamak
Politika kararlarına katılmayı sağlayacak kurum, kuruluş ve makamlarla iletişim ve işbirliğini sağlamak
Koordinatör: Fahriye Oflaz
İletişim: foflaz@ku.edu.tr

Uluslararası İşbirliği ve Çalışma Komisyonu

Uluslararası işbirliği sağlayacak dernek ve üniversitelerle işbirliği olanaklarını araştırmak ve dernek adına geliştirmek
Koordinatör: Nur Elçin Boyacıoğlu
İletişim: bdrgl_nr@hotmail.com

Psikiyatri Hemşireliği Etik Komisyonu

Psikiyatri hemşireliği etik kodlarını oluşturmak
Uygulamaların etik açıdan izlenmesi ve önerilerin oluşturulması çalışmalarını yapmak
Koordinatör: Fahriye Oflaz
İletişim: foflaz@ku.edu.tr