2018 – 2020 Yönetim Kurulu

Başkan Fatma Öz (Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Başkan Yard. Leyla Küçük (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Sekreter Meltem Meriç (Yakındoğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Sekreter Yrd. Çağlar Şimşek (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Sayman Songül Kamışlı (Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi)
Sayman Yrd. Zeynep Sökmen (Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Üye Figen İnci (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu)
Üye Belgin Bayrak (T.C. Sağlık Bakanlığı)
Üye Enes Taplı (Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi)